מדיניות פרטיות

Movez Analytics UK  ג ("Movez") אשר מנהלת ומפעילה את אפליקציית Movez ("האפליקציה") ואת אתר  https://www.movez.ai/ ("האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

1. איסוף מידע בעת השימוש באתר או באפליקציה

במסגרת השימוש באתר או באפליקציה, הרישום אליהם והשימוש בשירותים המוצעים בו, הנך עשוי להתבקש למסור ל-Movez פרטים אודותיך ו-Movez תאסוף אודותיו פרטים נוספים, וביניהם: שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי התקשרות נוספים, שם משתמש, סיסמה, מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר או באפליקציה, כתובת ה-IP שלך, מיקומך, תגובות וביצועים באפליקציה (דוגמת בעיטות, כדרור וכד'), ביקורות, משובים ותגובות שתזין באתר או באפליקציה, תמונות וצילומי וידאו שלך שייאספו במסגרת השימוש באפליקציה, ומידע נוסף על שהותך ושימושך באפליקציה. Movez תשמור את המידע במאגריה.  הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה ל-Movez, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך.

2. השימוש במידע

 

2.1. השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את פעילות האתר והאפליקציה והשירותים השונים של Movez; (ב) על מנת להעניק לך שירות ותמיכה ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים שנותנת Movez וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך שליחתם של דברי דואר ודפוס, לרבות הצעות מסחריות מטעם Movez, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור; (ה) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר או באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך; ו- (ו) לכל מטרה אחרת הנדרשת או מותרת לפי דין או המפורטת בתנאי שימוש אלו.

2.2. הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, Movez רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של Movez, על מנת ש- Movez תוכל לנהל את פעילותה או להעניק לך או לאחרים את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.1 לעיל; (ב) לחברות קשורות של Movez שהן חלק מקבוצת החברות אליה היא שייכת; (ג) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין; (ד) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או באפליקציה  תבצע באמצעות האתר או האפליקציה, או בקשר עמם, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ה) אם יתקבל בידי Movez צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; (ו) במקרה ש- Movezתסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; (ז) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי; ו-(ח) במקרה של העברת מניות Movez או עיקר נכסיה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע פעולה כאמור.

2.3. כיוון ש-Movez היא חברה גלובאלית וחלק מספקיה נותנים שירותים מחוץ לישראל, אתה מאשר ומסכים שהמידע אודותיו יועבר גם מחוץ לישראל, לרבות למדינות שאינן מקנות הגנת פרטיות דומה לדין החל בישראל.

2.4. הנתונים והמידע שנמסרו ל- Movezיישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Movez, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

3. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

Movez נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

4. אתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי Movez ו/או על ידי מי מטעמה. Movez אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה ש- Movez מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של Movez.

5. שימוש ב'עוגיות' – Cookies

 

5.1.ייתכן שהאתר והאפליקציה ישתמש בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), (להלן: "'עוגיות'") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מחשבך בקשר לשימושך באתר או באפליקציה, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר.

5.2.השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או התכנים בו להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "Windows" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר במידה ועליך להירשם. המידע ב'עוגיות' מוצפן, ו- Movez נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי Movez יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. Movez עשויה להפעיל מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות. Movez רשאית להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות לחברות אלו, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבורך הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר ובאפליקציה של Movez ובאתרים אחרים ברחבי הרשת.

5.3.אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

6. זכויות המשתמש

 

6.1. זכות העיון וגישה למידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, Movez תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה ל- Movezבכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"), או באמצעות פנייה ל- Movez בכתובת: [email protected].

6.2. זכות לתיקון ומחיקת המידע

אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום ל- Movez בדרכים הקבועות בתקנות, וכן באמצעות פנייה ל-Movez בכתובת: [email protected]. אין בפנייה כאמור כדי לחייב את Movez לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.

6.3. בנוסף, אם המידע שבמאגרי Movez משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. Movez תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש ל-Movez לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר במאגרי Movez על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

7. אבטחת מידע

יצוין, כי Movez עושה שימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות Movez להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.

8. ילדים

האתר והאפליקציה מותאמים לשימוש בכל הגילאים.

עם זאת, ככל שנדרש לכך לפי כל דין, אנו עשויים להתנות את הגישה לאתר ולאפליקציה בקבלת הסכמת הורה או אפוטרופוס חוקי למדיניות פרטיות זו. ככל שנבקש הסכמה הורית כאמור, חל איסור מוחלט להשתמש באתר או באפליקציה ולמסור מידע ל-Movez ללא קבלת ההסכמה ההורית כנדרש לפי דין.

 

9. שינויים במדיניות הפרטיות

Movez רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר או באפליקציה.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected].